Değerli Antalyalılar;

Bir milletin bireylerini ortak bilinçle birbirine bağlayan tarih, aynı zamanda o milletin kimliğidir. Bu nedenle tarihimizi iyi bilmek ve ona sahip çıkmak kimliğimize de sahip çıkmak demektir. Geçmişimizi bilmeden, bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların kıymetini anlamamız da mümkün değildir. Bir millet gibi bir şehir de ancak ve ancak tarihî bilince sahipse güçlüdür ve bu manada istenilen hedeflere ulaşabilir. Şanlı tarihimizi geleceğimize yön verecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman, bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.

Anadolu ve Antalya bugün bir Türk yurdu haline geldiyse bu hiç şüphesiz ki ecdadımızın sayesindedir. Bu çerçevede 5 Mart 1207 tarihinde Antalya’yı fetheden Gıyâseddin Keyhüsrev’i anarak ona olan vefa borcumuzu ödemek tarihî bir sorumluluktur.  3 yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz fetih kutlamaları ile 812 yıl önce bu toprakları bize vatan kılan atalarımıza vefamızı göstermeye çalışıyoruz. Fetih kutlamalarını yapmaktaki temel amaçlarımızdan biri hiç şüphesiz ki tarihimize sahip çıkmak ve gençlerimize ışık tutmaktır.

Usta şair Yahya Kemal Beyatlı “Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir.” derken mekân bilincine zamanın ruhunu eklemlemek üzerinde durur. Bu doğrultuda Gıyaseddin Keyhüsrev ve torunu İzzeddin Keykavus sadece bir şehri fethetmediler aynı zamanda mekânla birlikte zamanı da fethettiler. O günden bu yana büyük bir şuurla varlığımızı sürdürebiliyorsak vefa borcumuzu da yine aynı şuurla ödememiz gerekir. Bizler hiçbir zaman varlığımızı, kültürümüzü ve en önemlisi de bugünümüzü o ecdada, o asil insanlara borçlu olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız. Antalya tarihini Selçuklular olmadan, fetih dönemi olmadan idrak etmemiz mümkün değildir. İşte bu bilinçle 3 yıl önce başlattığımız ‘Antalya’nın Fethi’ kutlamalarını bu yıl da aynı coşkuyla gerçekleştireceğiz.

Antalya’nın Fethinin 812. yıldönümünde düzenleyeceğimiz etkinliklerle tarihimizi bir kez daha yâd edeceğiz. Antalya’nın Fethi’ni her geçen yıl giderek artan bir coşku ve heyecanla kutluyor olmak, hemşerilerimizin fetih kutlamalarına olan ilgisini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Bu yıl da birbirinden anlamlı etkinlikler ile fetih ruhunu bir kez daha idrak edecek, ecdadımızı minnetle yâd edeceğiz. Bu vesile ile geçmişten günümüze bu toprakları Türk yurdu yapmak için, Anadolu’daki Türk varlığını korumak için can veren, kanını döken yiğitleri, Antalya’yı Türk yurdu yapan ecdadımızı ve bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Başkanın Mesajı